Burn-out Preventie

Werkwijze

Werkwijze van TrainID

 

Onze werkwijze is gebaseerd op het feit dat we niet iemand willen overtuigen of hij of zij nu wel of geen burn-out of stressklachten heeft. Ook willen iemand niet overtuigen dat die er aan zitten te komen in de nabije toekomst als er niets verandert.

 

Wat wij willen, is dat men zelf kan ervaren wat de toestand is van het lichaam. Is er balans tussen draagkracht en draaglast?

 

Het lichaam is eerlijk en als we het juiste meten kunnen we het lichaam als het ware laten praten. Het lichaam levert het bewijs dat het tijd is om maatregelen te nemen. We noemen dit een "evidence based" meting.

Door middel van apparatuur die ook in een ziekenhuizen wordt gebruikt, worden lichamelijke signalen in kaart gebracht. Aan de hand van deze signalen kan worden afgelezen in hoeverre het lichaam ontspannen is.

 

Ons doel is dan ook:

 • Vaststellen of men tegen een burn-out aanzit.
 • Meer controle krijgen over lichaam en geest zodat een burn-out kan worden voorkomen.
 • Aandacht aan de omgeving zodat een oplossing structureel en blijvend is.
 • Gedrag dat leidt tot (on)balans (negatief)/positief beïnvloeden.

Methode van TrainID

 

Triple S

Tripple S staat voor de drie stappen die we gebruiken om een cliënt te helpen. Onderzoek toont aan dat de methode in combinatie met andere therapieën (bijvoorbeeld mindfulness), een effectieve manier is om aankomende burn-out klachten te voorkomen en te behandelen.

 

Deze drie stappen gaat vaak samen met een abonnement waarbij het bedrijf of de werkgever een actieve rol speelt om burn-out klachten te voorkomen, op te lossen en passende maatregelen te nemen.

 

Deze drie stappen zijn:

Symptomen en Meerwaarde

 

Misschien ten overvloede maar wellicht vraagt u zich af of dit iets is voor u?

 

Wat zijn de Symptomen?

 

Ieder mens is verschillend maar over het algemeen kan men de volgende symptomen serieus nemen:

 

 • Gedachten- of denk-signalen. Bijvoorbeeld: cirkelredeneringen (steeds hetzelfde denken), oorzaak en gevolg door elkaar halen, de schuld buiten jezelf zoeken, geheugen problemen.
 • Lichamelijke signalen. Bijvoorbeeld: hoofdpijn, uitval van spieren, tintelingen, pijn op de borst en schouders en nek. Maar ook afnemen van eetlust of juist meer gaan eten, lusteloosheid en moeheid.
 • Psychische signalen. Bijvoorbeeld: depressiviteit, huilen, snel irriteren, ergeren, gevoel van machteloosheid.
 • Gedragssignalen. Bijvoorbeeld: snel boos, snauwen, agressiviteit. Maar ook teruggetrokken raken, stil worden en je zelf ‘verstoppen’.

 

Deze klachten worden vaak niet objectief bekeken en iemand die reeds met deze klachten rond loopt ontkent die liever dan dat het wordt aangepakt. Men gaat symptoom bestrijden maar geen oplossingen zoeken. Denk dan aan slaapmiddelen of pijnstillers. Daarom is een objectieve meetmethode noodzakelijk, om het lichaam als het ware voor zich zelf te laten spreken.

 

Meerwaarde van de meting

 

Wat is voor u de meerwaarde van de meting?

 1. U krijgt inzicht in en bewustwording van hoe uw lichaam reageert op stress. U weet waar u staat en kunt zo voorkomen dat u langdurige uitvalt op het werk.
 2. De meting is objectief en evidence based (geeft bewijs). Vage, subjectieve, stress gerelateerde klachten zoals een arts dat zo mooi omschrijft,  kunnen objectief gemeten en verklaard worden.
 3. U krijgt een heldere rapportage die desgewenst ook gedeeld kan worden met derden. Dat laten we graag aan u over. Het bevordert wel het  inzicht in en begrip voor uw klachten en zo kan er beter maatwerk geleverd of geschikte maatregelen genomen worden.

Meer weten?

 

Kijk eens op onze artikelen. Deze geven meer achtergrondinformatie over de relevante onderwerpen die we hier bespreken.

 

 

TrainID

Kapellaan 3

1851PE Heiloo

THE NETHERLANDS

Phone: +31 (0)6 29 33 38 73

TrainID.com®  2018  | Disclaimer

Meer weten?

 

Kijk eens op onze artikelen. Deze geven meer achtergrondinformatie over de relevante onderwerpen die we hier bespreken.

 

 

Burn-out Preventie

Werkwijze

Wilt u meer weten?

 

Kijk eens op onze artikelen. Deze geven meer achtergrond informatie over de relevante onderwerpen die we hier bespreken.