Burn-out Preventie

Particulieren & vergoedingen

Hoewel de kosten nooit de belangrijkste overweging mogen zijn is het absoluut belangrijk. Het is niet eenvoudig om een eenduidig inzicht te geven in de exacte kosten voor u omdat het zeer afhankelijk is van uw ziektekostenverzekering, uw pakket en hoe lang de hulp kan duren.

Onze vergoedingen voor particulieren

Met ingang van 1-1-2013 wordt de dienstverlening van TrainID door vele zorgverzekeraars vergoed.

 

Een overzicht:

Veel ziektekostenverzekeringen vergoeden de kosten vanuit de aanvullende verzekering onder de noemer alternatieve zorg. Dit gaat NIET ten koste van uw eigen risico.

 

Als u geen vergoeding van uw ziektekostenverzekering krijgt omdat u niet aanvullend verzekerd bent of omdat uw verzekering deze dekking niet biedt, proberen we in overleg een passende oplossing te vinden.

 

Op de website van de NVPA kunt u checken wat voor u geldt. (http://www.nvpa.org)

 

Indien gewenst krijgt u een inschatting van het aantal gesprekken dat nodig is of er wordt een vast bedrag afgesproken.

 

U kunt geen rechten aan deze informatie ontlenen. U dient zelf bij uw verzekering na te vragen wat de vergoeding is in uw situatie.

 

Mocht u een klacht hebben, neem dan AUB eerst met ons kontakt op.

 

In alle andere gevallen kunt u ook terecht bij S.C.A.G.

 

TrainID rekent een vast tarief van 175 euro per 60 minuten. Voor andere diensten dan Burn-out coaching kunnen andere tarieven gelden. Informeer hier naar: tel '06 29333873' of gebruik het contactformulier

Kwaliteitsborging

ANNEMIEKE EN TRAINID ZIJN AANGESLOTEN BIJ:

Het Kwaliteitskader Jeugd geeft aan dat werkgevers op hbo-functies en hoger in complexe en risicovolle situaties SKJ- of BIG-geregistreerde jeugdprofessionals dienen in te zetten.

SKJ registreert jeugdprofessionals wanneer zij voldoen aan alle eisen voor vakbekwaamheid, en blijft vervolgens toezien op kwaliteit, toetsing en scholing.

De inzet van professionals met beroepsregistratie borgt de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren. Want jeugdhulp is geen kinderspel.

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) is met ruim 13.000 leden de grootste beroepsvereniging van psychologen in Nederland. De vereniging behartigt de belangen van haar leden en biedt hen een platform voor het uitwisselen van kennis. Daarnaast bevordert het NIP de psychologiebeoefening in het algemeen.

NIP Website

SCAG – opgericht in 2016 - is een onafhankelijke stichting die namens zorgverleners uit de complementaire en alternatieve zorg samen met de Consumentenbond en de Stichting Geschillencommissies voor Consumentzaken (SGC), de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen heeft opgericht.

Het NVPA is een veelzijdige, dynamische en professionele beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten, die werken binnen de geestelijke gezondheidszorg. Psychosociale therapie bij het NVPA kenmerkt zich door een werkwijze die gebaseerd is op een professionele ervaringsgerichte aanpak, waarbij zingeving een centrale betekenis heeft. Lichaam en geest worden als één samenhangend geheel gezien en benaderd.

NVPA Website

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.

 

RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

Meer weten?

 

Kijk eens op onze artikelen. Deze geven meer achtergrondinformatie over de relevante onderwerpen die we hier bespreken.

 

 

TrainID

Kapellaan 3

1851PE Heiloo

THE NETHERLANDS

Phone: +31 (0)6 29 33 38 73

TrainID.com®  2018  | Disclaimer

Met ingang van 1-1-2013 wordt de dienstverlening van TrainID door vele zorgverzekeraars vergoed.

 

Een overzicht:

Veel ziektekostenverzekeringen vergoeden de kosten vanuit de aanvullende verzekering onder de noemer alternatieve zorg. Dit gaat NIET ten koste van uw eigen risico.

 

Als u geen vergoeding van uw ziektekostenverzekering krijgt omdat u niet aanvullend verzekerd bent of omdat uw verzekering deze dekking niet biedt, proberen we in overleg een passende oplossing te vinden.

 

Op de website van de NVPA kunt u checken wat voor u geldt. (http://www.nvpa.org)

 

Indien gewenst krijgt u een inschatting van het aantal gesprekken dat nodig is of er wordt een vast bedrag afgesproken.

 

U kunt geen rechten aan deze informatie ontlenen. U dient zelf bij uw verzekering na te vragen wat de vergoeding is in uw situatie.

 

Mocht u een klacht hebben, neem dan AUB eerst met ons kontakt op.

 

In alle andere gevallen kunt u ook terecht bij S.C.A.G.

 

TrainID rekent een vast tarief van 175 euro per 60 minuten. Voor andere diensten dan Burn-out coaching kunnen andere tarieven gelden. Informeer hier naar: tel '06 29333873' of gebruik het contactformulier

Particulieren & vergoedingen

Onze vergoedingen voor particulieren

Hoewel de kosten nooit de belangrijkste overweging mogen zijn is het absoluut belangrijk. Het is niet eenvoudig om een eenduidig inzicht te geven in de exacte kosten voor u omdat het zeer afhankelijk is van uw ziektekostenverzekering, uw pakket en hoe lang de hulp kan duren.

Kwaliteitsborging

ANNEMIEKE EN TRAINID ZIJN AANGESLOTEN BIJ:

Meer weten?

 

Kijk eens op onze artikelen. Deze geven meer achtergrondinformatie over de relevante onderwerpen die we hier bespreken.

 

 

Burn-out Preventie

Particulieren & vergoedingen

Wilt u meer weten?

 

Kijk eens op onze artikelen. Deze geven meer achtergrond informatie over de relevante onderwerpen die we hier bespreken.